Per opdracht/project wordt met opdrachtgever bepaald op welke wijze mijn diensten beoordeeld en gefactureerd gaan worden. Dit kan inhouden dat er per uur gefactureerd wordt, maar ook per project een prijsafspraak gemaakt kan worden.

Externe hulp/expertise, zoals notarissen, fiscalisten, advocaten, makelaars, (advies)kosten bank, overige intermediairs/tussenpersonen etc. worden apart getarifeerd volgens hun eigen tariefmodel. Deze kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt.