Voorbeelden waaruit dienstverlening kan bestaan:
 • begeleiden/regelen van financieringsaanvragen (hypotheken, kredieten, zakelijke financieringen etc.)
 • doorverwijzen/begeleiden naar partijen met de hoogste kwaliteit/ selecteren van de beste dienstverlener
 • ontzorging, opdat u zich volledig kunt richten op zaken die voor u belangrijk zijn
 • begeleiden/regelen vermogensbeheer
 • begeleiden/regelen financiële/Estate planning (meerjarenplan) + testamentenbegeleiding
 • begeleiden/regelen vermogensstructurering
 • begeleiden/regelen dat de vermogensoverdracht naar uw kinderen en/of goede doelen optimaal verloopt. Ik kan coördineren bij het opstellen van (levens)testamenten en huwelijksvoorwaarden. Ook kan ik helpen bij het oprichten van een STAK (stichting administratiekantoor) voor het administreren en beheren van uw familievermogen
 • begeleiden/regelen betalingsverkeer/financiële administratie/post afhandeling
 • begeleiden/regelen budget planning
 • begeleiden/regelen van fiscale issues incl. belastingaangiftes door specialist (extern)
 • begeleiden/regelen bedrijfsovernames en bedrijfsopvolging
 • regisseren van (internationale) verhuizingen
 • assistentie bieden bij het zoeken, aan- en verkopen en bouwen van onroerend goed in binnen- en buitenland alsmede begeleiding van financieringen
 • Het uitzoeken, boeken en regelen van (luxe) reizen, inclusief hotelovernachtingen. Het bieden van ondersteuning in de persoonlijke sfeer, zoals de organisatie van festiviteiten.
 • maar ook: regelen/begeleiden aankoop auto, wedding planning, mediation, (professionele) coaching, opstellen contracten (arbeid, image rights, sponsor)
Samengevat wil ik met u bereiken:
 • Professionele begeleiding op financieel gebied en overige (levens)issues in binnen- en buitenland.
 • Deskundige vertegenwoordiging bij professionele partijen.
 • Significante kostenbesparing door efficiëntere inzet.
 • Rendementsvoordelen door beter cashmanagement en vermogensstructurering.
 • Deskundig klankbord voor alle voorkomende financiële, juridische en fiscale vragen alsmede voor overige (levens)issues.
 • Gemoedsrust, waardoor u zich kunt concentreren op uw carrière.
 • Lifestyle ondersteuning waardoor een hectisch leven nog aangenamer wordt.
 • Periodiek (naar behoefte) update verzorgen en bijsturen op relevante issues